Białka – to jedna z najważniejszych grup związków organicznych występujących naturalnie. Białka stanowią budulec wszystkich żywych organizmów oraz biorą udział w wielu złożonych procesach biochemicznych. Białka są najmniej poznaną grupą i do tej pory odkryto tylko niewiele z nich, ponieważ stanowią największą grupę związków chemicznych. Cząsteczki białkowe osiągają bardzo duże rozmiary liczące aż wiele milionów unitów. Unit – jednostka masy atomowej (u), w przybliżeniu równa się masie jednego atomu wodoru.

Właściwości fizyczne:

 •          nie posiadają ściśle określonych temperatur przejść fazowych,
 •          ulegają denaturacji,
 •          ich roztwory wykazują cechy roztworów koloidalnych.

Białka dzielimy na:

 •          białka proste – rozpuszczają się w wodzie i rozcieńczonych roztworach soli. Znajdują się w surowicy krwi, limfie, jajach, nasionach roślin strączkowych i zbóż.
 •          białka złożone – zbudowane z aminokwasów oraz innych części niebiałkowych: kwas fosforowy, cukier, jony metalu i tłuszcze.

 

aminokwasy

 

Aminokwasy – to związki organiczne, dwufunkcyjne, których cząsteczki zawierają przynajmniej jedną grupę karboksylową –COOH oraz przynajmniej jedną grupę aminową –NH2. Grupy te determinują właściwości chemiczne aminokwasów. Aminokwasy dzielimy na:

 •          białkowe i niebiałkowe,
 •          egzogenne i endogenne,
 •          glikogenne i ketogenne,
 •          α-aminokwasy i o nietypowej budowie,
 •          alifatyczne, aromatyczne i heterocykliczne, 
 •          niepolarne i polarne,
 •          kwasowe, zasadowe i obojętne.

Najprostszym aminokwasem jest pochodna kwasu octowego (kwas aminooctowy) inaczej zwany glicyną.